Đề tham khảo thi tốt nghiệp: Dễ có "mưa điểm cao", ĐH nên thêm tiêu chí phụ

Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là giảm hẳn độ khó, khá nhẹ nhàng với học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là giảm hẳn độ khó, khá nhẹ nhàng với học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là giảm hẳn độ khó, khá nhẹ nhàng với học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top