Đề Ngữ văn gợi mở, nhiều thí sinh hứng thú khi làm bài