Đề Ngữ văn chọn một trong ba đoạn thơ, thí sinh thi lớp 10 ở Đà Nẵng thở phào

Đề Ngữ văn chọn một trong ba đoạn thơ, thí sinh lớp 10 Đà Nẵng cởi bỏ áp lực ngày thi đầu tiên. Ảnh: TT
Đề Ngữ văn chọn một trong ba đoạn thơ, thí sinh lớp 10 Đà Nẵng cởi bỏ áp lực ngày thi đầu tiên. Ảnh: TT
Đề Ngữ văn chọn một trong ba đoạn thơ, thí sinh lớp 10 Đà Nẵng cởi bỏ áp lực ngày thi đầu tiên. Ảnh: TT
Lên top