Đề nghị trường đại học cho sinh viên nghỉ học hết tháng 2.2020

Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học trong tuần tới để phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học trong tuần tới để phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học trong tuần tới để phòng tránh dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Lên top