Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Lên top