Đề nghị miễn giảm giá cước Internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên

Bộ GDĐT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học online.
Bộ GDĐT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học online.
Bộ GDĐT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học online.
Lên top