Đề nghị kỷ luật lãnh đạo Sở Giáo dục Hòa Bình, Hà Giang do gian lận thi cử

Ông Bùi Trọng Đắc. Ảnh Huyên Nguyễn
Ông Bùi Trọng Đắc. Ảnh Huyên Nguyễn
Ông Bùi Trọng Đắc. Ảnh Huyên Nguyễn
Lên top