Đề minh hoạ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố đề minh họa thi năng lực chuyên biệt. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố đề minh họa thi năng lực chuyên biệt. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố đề minh họa thi năng lực chuyên biệt. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top