Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013:

Để hút thí sinh, các trường đua nhau ưu đãi