Để điều chỉnh nguyện vọng thông minh, chắc cơ hội đỗ đại học

Thí sinh chỉ có 1 cơ hội điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần phải có những lựa chọn thông minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh chỉ có 1 cơ hội điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần phải có những lựa chọn thông minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh chỉ có 1 cơ hội điều chỉnh nguyện vọng vì vậy cần phải có những lựa chọn thông minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top