Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh trong một tiết học. Ảnh: HT
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh trong một tiết học. Ảnh: HT
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh trong một tiết học. Ảnh: HT
Lên top