Đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe xây dựng trên cơ sở tiền thân là Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe xây dựng trên cơ sở tiền thân là Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe xây dựng trên cơ sở tiền thân là Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top