Đề án ngoại ngữ 2020 sẽ được sửa đổi như thế nào?

Trong năm học tới, Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong năm học tới, Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong năm học tới, Bộ GDĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020.. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top