Đề án Chính phủ mới phê duyệt: Học sinh phải được dạy văn hoá xếp hàng, tự phục vụ, sử dụng mạng xã hội lành mạnh

Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học. Ảnh: Hải Nguyễn
Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học. Ảnh: Hải Nguyễn
Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top