Dạy và học liên môn “4 trong 1” qua trải nghiệm sáng tạo

Học sinh Trường Olympia được trải nghiệm hoạt động tổ chức lễ hội dân gian.
Học sinh Trường Olympia được trải nghiệm hoạt động tổ chức lễ hội dân gian.
Học sinh Trường Olympia được trải nghiệm hoạt động tổ chức lễ hội dân gian.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top