30 năm hành trình phát triển trường phổ thông dân lập đầu tiên:

Dạy và học để làm người tử tế

Từng câu chuyện về ngôi trường dân lập đầu tiên cùng triết lý giáo dục của nhà giáo Văn Như Cương được các thế hệ thầy cô, học sinh chia sẻ. Ảnh: HN
Từng câu chuyện về ngôi trường dân lập đầu tiên cùng triết lý giáo dục của nhà giáo Văn Như Cương được các thế hệ thầy cô, học sinh chia sẻ. Ảnh: HN
Từng câu chuyện về ngôi trường dân lập đầu tiên cùng triết lý giáo dục của nhà giáo Văn Như Cương được các thế hệ thầy cô, học sinh chia sẻ. Ảnh: HN
Lên top