Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Học sinh lớp 2 trong tiết học môn Hoạt động trải nghiệm. Ảnh: NVCC.
Học sinh lớp 2 trong tiết học môn Hoạt động trải nghiệm. Ảnh: NVCC.
Học sinh lớp 2 trong tiết học môn Hoạt động trải nghiệm. Ảnh: NVCC.
Lên top