Đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tổng kết đợt tuấn huấn lãnh đạo Sở, Phòng Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tổng kết đợt tuấn huấn lãnh đạo Sở, Phòng Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tổng kết đợt tuấn huấn lãnh đạo Sở, Phòng Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Lên top