Dạy học trực tuyến được khuyến khích, nhưng không thể thay dạy trực tiếp

Thời gian qua, nhiều trường phổ thông tổ chức dạy-online cho học sinh. Ảnh: Tô Thế
Thời gian qua, nhiều trường phổ thông tổ chức dạy-online cho học sinh. Ảnh: Tô Thế
Thời gian qua, nhiều trường phổ thông tổ chức dạy-online cho học sinh. Ảnh: Tô Thế
Lên top