Dạy học trực tuyến, biến “nguy” thành “cơ”

Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021. Ảnh: PDN
Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021. Ảnh: PDN
Trường THPT Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong năm học 2020-2021. Ảnh: PDN
Lên top