Dạy học online: “Cô ơi, con bị văng ra rồi”

Với học sinh THPT, THCS có thể dễ dàng tham gia lớp học trực tuyến, nhưng để triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học, nhất là khối 1, 2  là điều không dễ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Với học sinh THPT, THCS có thể dễ dàng tham gia lớp học trực tuyến, nhưng để triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học, nhất là khối 1, 2 là điều không dễ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Với học sinh THPT, THCS có thể dễ dàng tham gia lớp học trực tuyến, nhưng để triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học, nhất là khối 1, 2 là điều không dễ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top