Dạy chương trình tiếng Việt lớp 1: Giáo viên chủ động vượt khó

Cô Bàn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS Đồng Lâm 2  (Quảng Ninh) hướng dẫn đọc bài trong tiết học tiếng Việt. Ảnh: Đỗ Sơn
Cô Bàn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS Đồng Lâm 2 (Quảng Ninh) hướng dẫn đọc bài trong tiết học tiếng Việt. Ảnh: Đỗ Sơn
Cô Bàn Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS Đồng Lâm 2 (Quảng Ninh) hướng dẫn đọc bài trong tiết học tiếng Việt. Ảnh: Đỗ Sơn
Lên top