Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầu vào trường sư phạm thấp vì có trường tuyển sinh bằng mọi giá!

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.
GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.