Đầu vào trường sư phạm thấp vì có trường tuyển sinh bằng mọi giá!

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.
GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.