Đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc top 0,5% số điểm cao khối A toàn quốc

Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Phương Anh
Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Phương Anh
Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Phương Anh
Lên top