Đầu tư phát triển trường dạy nghề chất lượng cao từ vốn ODA của Pháp

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Nhi phát biểu tại buổi lễ-Ảnh: L.P
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Nhi phát biểu tại buổi lễ-Ảnh: L.P
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Nhi phát biểu tại buổi lễ-Ảnh: L.P
Lên top