Đấu thầu, đặt hàng đào tạo giáo viên: Kỳ vọng nhiều, nhưng còn trăn trở

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Lên top