Đạt điểm dưới trung bình vẫn trúng tuyển vào ngành Y Dược

Một tiết học tại Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: VLU
Một tiết học tại Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: VLU
Một tiết học tại Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: VLU
Lên top