Đạt 29,55 điểm, thủ khoa khối A1 định không dùng điểm thi xét tuyển Đại học

Thân Trọng An học lớp 12 A1 trường THPT Lục Nam là thí sinh có điểm khối A1 (Toán, tiếng Anh, Vật lý) cao nhất cả nước. Ảnh: NVCC
Thân Trọng An học lớp 12 A1 trường THPT Lục Nam là thí sinh có điểm khối A1 (Toán, tiếng Anh, Vật lý) cao nhất cả nước. Ảnh: NVCC
Thân Trọng An học lớp 12 A1 trường THPT Lục Nam là thí sinh có điểm khối A1 (Toán, tiếng Anh, Vật lý) cao nhất cả nước. Ảnh: NVCC
Lên top