Đáp án đề thi Lịch sử vào lớp 10 ở Hà Nội - mã đề 003, 018

Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top