Đào tạo miễn phí cho dược sĩ bằng smartphone

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy đào tạo liên tục cho các dược sĩ tại Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy đào tạo liên tục cho các dược sĩ tại Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: PV
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy đào tạo liên tục cho các dược sĩ tại Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top