Đánh vần tiếng Việt “lạ”: Chủ tịch hội đồng thẩm định phương pháp này lên tiếng

Cách đánh vần trong sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có nhiều sự khác biệt so với chương trình hiện hành. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cách đánh vần trong sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có nhiều sự khác biệt so với chương trình hiện hành. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cách đánh vần trong sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có nhiều sự khác biệt so với chương trình hiện hành. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top