Đánh "trượt" thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

Hiệu trưởng Trịnh Đào Chiến (trái) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi sự việc với PV Lao Động. Ảnh Đình Văn.
Hiệu trưởng Trịnh Đào Chiến (trái) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi sự việc với PV Lao Động. Ảnh Đình Văn.
Hiệu trưởng Trịnh Đào Chiến (trái) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi sự việc với PV Lao Động. Ảnh Đình Văn.