Danh sách trúng tuyển thẳng Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2021. Ảnh: ĐH Luật Hà Nội
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2021. Ảnh: ĐH Luật Hà Nội
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2021. Ảnh: ĐH Luật Hà Nội
Lên top