Đánh cược tính mạng học sinh đến bao giờ?

Học sinh Trường Tiểu học xã Văn Môn được cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. Ảnh: P.V
Học sinh Trường Tiểu học xã Văn Môn được cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. Ảnh: P.V
Học sinh Trường Tiểu học xã Văn Môn được cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. Ảnh: P.V
Lên top