Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đánh cược tính mạng học sinh đến bao giờ?

Học sinh Trường Tiểu học xã Văn Môn được cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. Ảnh: P.V
Học sinh Trường Tiểu học xã Văn Môn được cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. Ảnh: P.V