Dần xóa bỏ cơ chế “cơ quan chủ quản” trong giáo dục đại học

Tự chủ đại học trở thành nhu cầu tự thân của trường đại học, được xem là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra, việc làm sinh viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tự chủ đại học trở thành nhu cầu tự thân của trường đại học, được xem là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra, việc làm sinh viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tự chủ đại học trở thành nhu cầu tự thân của trường đại học, được xem là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra, việc làm sinh viên. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top