Dân khổ vì hộ khẩu: Nên "khai tử" quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh đầu cấp

Cần loại bỏ điều kiện hộ khẩu trong việc tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần loại bỏ điều kiện hộ khẩu trong việc tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần loại bỏ điều kiện hộ khẩu trong việc tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top