Đạm Cà Mau trao học bổng cho Trường Đại học Quy Nhơn