Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM

Công nhân EVNHCMC trực bảo đảm cung cấp điện ổn định cho ngày thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Ảnh Đức Long
Công nhân EVNHCMC trực bảo đảm cung cấp điện ổn định cho ngày thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Ảnh Đức Long
Công nhân EVNHCMC trực bảo đảm cung cấp điện ổn định cho ngày thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Ảnh Đức Long
Lên top