Đại quốc kỳ được mang đến cung Tiên Sơn để cổ vũ cho Quang Nhật thi chung kết Olympia

Đại Quốc kỳ được mang đến cung thể thao Tiên Sơn để cổ vũ cho Quang Nhật. (ảnh: Hoàng Vinh)
Đại Quốc kỳ được mang đến cung thể thao Tiên Sơn để cổ vũ cho Quang Nhật. (ảnh: Hoàng Vinh)