Đại học Y Dược TPHCM "thu hồi" quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM hồi đầu tháng 4. Ảnh: ĐHYD
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM hồi đầu tháng 4. Ảnh: ĐHYD
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM hồi đầu tháng 4. Ảnh: ĐHYD
Lên top