Đại học Y-Dược TPHCM công bố điểm chuẩn 2018: Ngành Y đa khoa có điểm chuẩn giảm mạnh

Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Website của trường.
Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Website của trường.
Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Website của trường.
Lên top