Đại học Y-Dược Huế công bố điểm chuẩn 2018: Thấp nhất 16,15 điểm

Nguồn ảnh: Website Trường Đại học Y Dược Huế.
Nguồn ảnh: Website Trường Đại học Y Dược Huế.
Nguồn ảnh: Website Trường Đại học Y Dược Huế.
Lên top