Đại học vùng vẫn chưa hết sứ mệnh!

TS Lê Viết Khuyến cho rằng cần xem xét sự phát triển của đại học vùng ở khía cạnh sứ mệnh đào tạo. Ảnh: NV
TS Lê Viết Khuyến cho rằng cần xem xét sự phát triển của đại học vùng ở khía cạnh sứ mệnh đào tạo. Ảnh: NV
TS Lê Viết Khuyến cho rằng cần xem xét sự phát triển của đại học vùng ở khía cạnh sứ mệnh đào tạo. Ảnh: NV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM