Đại học Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng Webometrics

Bảng xếp hạng 20 trường ĐH của Việt Nam
Bảng xếp hạng 20 trường ĐH của Việt Nam