Đại học Tôn Đức Thắng thiết lập phòng thực hành dược hiện đại cho sinh viên

Máy bao phim tự động được trang bị tại phòng thực hành dược, Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh M.P)
Máy bao phim tự động được trang bị tại phòng thực hành dược, Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh M.P)
Máy bao phim tự động được trang bị tại phòng thực hành dược, Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh M.P)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top