Đại học Thương mại hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi sinh viên vùng lũ

Trường Đại học Thương mại hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. Ảnh: ĐHTM
Trường Đại học Thương mại hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. Ảnh: ĐHTM
Trường Đại học Thương mại hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. Ảnh: ĐHTM
Lên top