Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn 2017: Cao nhất 24,5 điểm

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Lên top