Đại học Thủ Dầu Một giải thích lý do tăng học phí khiến sinh viên phản ứng

Trường Đại học Thủ Dầu Một điều chỉnh tăng mức học phí học kỳ 2 so với học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Đình Trọng
Trường Đại học Thủ Dầu Một điều chỉnh tăng mức học phí học kỳ 2 so với học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Đình Trọng
Trường Đại học Thủ Dầu Một điều chỉnh tăng mức học phí học kỳ 2 so với học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Đình Trọng
Lên top