Đại học Tây Nguyên xem xét giảm học phí cho sinh viên

Trường đại học Tây Nguyên đang xem xét việc giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Trường đại học Tây Nguyên đang xem xét việc giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Trường đại học Tây Nguyên đang xem xét việc giảm học phí học kỳ 2 cho sinh viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top