Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn 2018

Có chuyên gia cho rằng không nên duy trì 1 kỳ thi 2 mục đích. Ảnh: Hải Nguyễn
Có chuyên gia cho rằng không nên duy trì 1 kỳ thi 2 mục đích. Ảnh: Hải Nguyễn
Có chuyên gia cho rằng không nên duy trì 1 kỳ thi 2 mục đích. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top